Czy rynek apteczny produktów refundowanych w Polsce jest atrakcyjny?

Minęły już ponad cztery lata od wejścia w życie w styczniu 2012 roku nowej Ustawy refundacyjnej. Nadszedł czas na dokonanie analizy ostatnich czterech lat i obejrzenia zmian na rynku produktów refundowanych z ich perspektywy. Ustawa zrewolucjonizowała rynek leków przede wszystkim poprzez znaczące obniżki cen. Warto jednak zauważyć, że od 2012 roku rynek leków refundowanych w Polsce rośnie.  Tylko w 2013 roku wartość rynku mierzona w cenach zbytu netto, urosła o blisko 7,5%. W roku 2014 dynamika wzrostu była zdecydowanie wolniejsza (2,91%), jednak znów zdecydowanie przyspieszyła w roku 2015 osiągając blisko 5,7% a wartość rynku osiągnęła rekordową kwotę bliską 8,5 mld złotych.

 

Rynek apteczny porównanie

 

Warto podkreślić, że dynamika tego wzrostu jest widoczna również w liczbie zrefundowanych DDD.** Z uwagi na widoczną w ostatnich latach strategię wprowadzania opakowań leku zawierających więcej tabletek i kanibalizacji przez te opakowania dotychczasowych mniejszych (np. opakowań 90 tabletkowych dla rynku, dla którego do tej pory były dostępne opakowania 30 tabletkowe), miara DDD lepiej obrazuje wzrost rynku niż miara liczby opakowań.

Rynek apteczny porównanie ddd

Z powyższych wykresów wynika, że rynek produktów refundowanych w Polsce ma stały trend wzrostowy. Rośnie nie tylko wartość rynku ale również „konsumpcja” leków.

Z pewnością jest to rynek, na którym warto być i posiadać skuteczne strategie marketingowe, cenowe i sprzedażowe.

 

Zachęcamy Państwa do korzstania z aplikacji Refundometr.pl

 

Portal Refundometr.pl jest zaawansowanym narzędziem analitycznym i prognostycznym.
Umożliwia: analizowanie cen i wielkości sprzedaży refundowanych produktów aptecznych oraz produktów w programach lekowych i chemioterapii,

– analizowanie zmian w grupach limitowych,

– prognozowanie kształtu list refundacyjnych,

– analizę strategii refundacyjnych konkurencji,

– planowanie rozwoju portfolio produktowego i zwiększenie udziału rynkowego.

 

*Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

**DDD (ang. Defined Daily Dose) Zdefiniowana dawka dobowa to jednostka stosowana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu umożliwienia porównywania leków. DDD odpowiada założonej średniej dziennej dawce podtrzymującej leku w jego głównym wskazaniu. Miara DDD nie odpowiada faktycznie stosowanej dawce u pacjentów.

Dodaj komentarz