Rośnie rynek chemioterapii i programów lekowych.

Rok 2013 jest pierwszym pełnym rokiem, dla którego dostępne są dane refundacyjne katalogu chemioterapii i programów lekowych. Od 2013 roku obserwujemy dynamiczny rozwój rynku mierzony wartością refundacji. Tylko w 2014 roku wartość ta wzrosła względem 2013 roku o 19%. W roku 2015 względem 2014 o kolejne 10%. Wartość refundacji chemioterapii i leków dostępnych w programach osiągnęła w 2015 roku ponad 3 miliardy złotych. Zmienna jest jednak struktura wartości tego rynku. Rosnie wartość produktów refundowanych w katalogu chemioterapii (C) i programów lekowych (B). Sukcesywnie maleje wartość refundacji leków dostępnych zarówno w programach lekowych jak i w katalogu chemioterapii (BC).

 

Wartosc refundacji chem i programy

Dla całego rynku wzrost wartości refundacji koreluje ze wzrostmem liczby opakowań. Analogicznie do zmian w strukturze rynku w wartości refundacji, zmienia się struktura zrefundowanych opakowań. Rośnie liczba opakowań produktów refundowanych w katalogu chemioterapii (C) i programów lekowych (B). Maleje natomiast liczba zrefundowanych opakowań leków dostępnych jednocześnie w programach lekowych i w katalogu chemioterapii (BC).

Liczba opakowan chem i programy

 

Z powyższych wykresów wynika, że rynek programów lekowych i katalogu chemioterapii w Polsce ma stały trend wzrostowy. Rośnie nie tylko wartość rynku ale również „konsumpcja” leków.

Z pewnością jest to rynek, na którym warto być i posiadać skuteczne strategie marketingowe, cenowe i sprzedażowe.

Widząc duży potencjał tych rynków i ich stały trend wzrostowy zachęcamy Państwa do analizy portfela swoich przyszłych produktów pod kątem obecności w nich produktów z tych grup.

Aplikacja Refundometr.pl pozwala określić potencjał rynku dla nowych produktów i wybrać najskuteczniejsze strategie cenowe.

 

 

Refundometr

Portal Refundometr.pl jest zaawansowanym narzędziem analitycznym i prognostycznym.
Umożliwia: analizowanie cen i wielkości sprzedaży refundowanych produktów aptecznych oraz produktów w programach lekowych i chemioterapii,

– analizowanie zmian w grupach limitowych,

– prognozowanie kształtu list refundacyjnych,

– analizę strategii refundacyjnych konkurencji,

– planowanie rozwoju portfolio produktowego i zwiększenie udziału rynkowego.

Dodaj komentarz