NFZ skutecznie obniża ceny leków

Analizując rynek leków refundowanych zazwyczaj bierzemy pod uwagę ceny publikowane na wykazach refundacyjnych. Ceny te jednak nie przedstawiają pełnego obrazu rynku. Warto przeanalizować efektywną średnią cenę* zrefundowanej przez NFZ dawki dobowej leków (DDD**) żeby zobaczyć trend cenowy wyznaczany przez MZ. Poniższy wykres przedstawia porównanie efektywnej średniej ceny zrefundowanego DDD w styczniu 2012 roku oraz w styczniu 2016 roku. Przez cztery lata cena ta spadła o ponad 7%. 

Efektywna cena DDD rynek apteczny1100_2

Analizując cały okres obowiązywania Nowej Ustawy Refundacyjnej posłużyliśmy się zestawieniem MAT*** (Moving annual total – Ruchoma suma roczna) celem wypłaszczenia nagłych wzrostów i spadków.  Dzięki takiemu zestawieniu można obserwować trend dla całego rynku produktów refundowanych.

 

Efektywna cena DDD rynek apteczny1160

Z powyższej analizy wynika, że wprowadzona w styczniu 2012 roku Ustawa Refundacyjna spowodowała obniżenie  cen jednostkowych produktów refundowanych. Zmiany (obniżki) cen umożliwia publikowanie raz na dwa miesiące listy refundacyjnej. Wiąże się to z ciągłymi negocjacjami refundacyjnymi dotyczącym wpisania na listę refundacyjną lub przedłużenia decyzji refundacyjnej. Dlatego wprowadzjąc nowe leki lub też decydując się na zmianę ceny, warto dokonać głębszej analizy rynku. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Aplikacja Refundometr.pl pozwala zbudować efektywne strategie cenowe oraz określić potencjał rynku dla nowych produktów.

 

Zastrzeżenia do analizy.

Analiza bazuje na oficialnych raportach dotyczących wielkości refundacji opublikowanych przez NFZ. W analizie nie są widoczne wartości wynikające z umów Risk Sharingowych. Po skorygowaniu analizy o wartość wynikającą z umów Risk Sharingowych, efektywna cena zrefundowanego DDD byłaby jeszcze niższa.

 

 

Refundometr

Portal Refundometr.pl jest zaawansowanym narzędziem analitycznym i prognostycznym.
Umożliwia: analizowanie cen i wielkości sprzedaży refundowanych produktów aptecznych oraz produktów w programach lekowych i chemioterapii,

– analizowanie zmian w grupach limitowych,

– prognozowanie kształtu list refundacyjnych,

– analizę strategii refundacyjnych konkurencji,

– planowanie rozwoju portfolio produktowego i zwiększenie udziału rynkowego.

 

*W tym celu dla rynku produktów refundowanych (lista A) obliczyliśmy wartość refundacji wszystkich produktów. Obliczyliśmy również liczbę zrefundowanych DDD. Poprzez podzielenie całkowitej wartości refundacji przez liczbę zrefundowanych DDD otrzymaliśmy efektywną średnią cenę zrefundowanego DDD.

**DDD (ang. Defined Daily Dose) Zdefiniowana dawka dobowa to jednostka stosowana przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu umożliwienia porównywania leków. DDD odpowiada założonej średniej dziennej dawce podtrzymującej leku w jego głównym wskazaniu. Miara DDD nie odpowiada faktycznie stosowanej dawce u pacjentów.

***W tym celu dla rynku produktów refundowanych (lista A) obliczyliśmy sumę wartości refundacji wszystkich produktów dla 12 kolejnych miesięcy. Obliczyliśmy również sumę liczby zrefundowanych DDD dla kolejnych 12 miesięcy. Poprzez podzielenie sumy całkowitej wartości refundacji przez sumę liczby zrefundowanych DDD otrzymaliśmy efektywną średnią cenę zrefundowanego DDD w MAT.

Dodaj komentarz