75+ RANKING FIRM

Od pierwszego września obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Po raz pierwszy zostały wprowadzone leki dostępne za darmo dla osób w wieku 75+. Celem poniższej analizy jest sprawdzenie, która firma wprowadziła najwięcej produktów.

Poniższy wykres przedstawia procentowe udziały poszczególnych firm w liczbie wprowadzonych SKU. Wynika z tego, że 14% SKU wprowadzonych na listę 75+ należy do firmy KRKA, 7% do Tevy i 5% do Sandoza. Gatulujemy !!!

 

RANKING FIRM  

LICZBA (%) SKU WPROWADZONYCH NA LISTĘ 75+

75+ blog

______________________________________________________________________________________________

Kolejny wykres przedstawia firmy o największej liczbie refundowanych SKU i posiadające produkty na liscie 75+. Graf przedstawia całkowitą liczbę refundowanych SKU określonej firmy oraz % SKU będących na liście 75+. Z wykresu wynika, że firmami, które procentowo wprowadziły najwięcej produktów ze swojego portfela są: ZENTIVA, KRKA i ORION.

LICZBA SKU WPROWADZONYCH NA LISTĘ APTECZNĄ

I LICZBA (%) SKU WPROWADZONYCH NA LISTĘ 75+

75+ blog 2

 

Refundometr

Portal Refundometr.pl jest zaawansowanym narzędziem analitycznym i prognostycznym.
Umożliwia: analizowanie cen i wielkości sprzedaży refundowanych produktów aptecznych oraz produktów w programach lekowych i chemioterapii,

– analizowanie zmian w grupach limitowych,

– prognozowanie kształtu list refundacyjnych,

– analizę strategii refundacyjnych konkurencji,

– planowanie rozwoju portfolio produktowego i zwiększenie udziału rynkowego.