NFZ skutecznie obniża ceny leków

Analizując rynek leków refundowanych zazwyczaj bierzemy pod uwagę ceny publikowane na wykazach refundacyjnych. Ceny te jednak nie przedstawiają pełnego obrazu rynku. Warto przeanalizować efektywną średnią cenę* zrefundowanej przez NFZ dawki dobowej leków (DDD**) żeby zobaczyć trend cenowy wyznaczany przez MZ. Poniższy wykres przedstawia porównanie efektywnej średniej ceny zrefundowanego DDD w styczniu 2012 roku oraz w styczniu 2016 … Czytaj dalej

Rośnie rynek chemioterapii i programów lekowych.

Rok 2013 jest pierwszym pełnym rokiem, dla którego dostępne są dane refundacyjne katalogu chemioterapii i programów lekowych. Od 2013 roku obserwujemy dynamiczny rozwój rynku mierzony wartością refundacji. Tylko w 2014 roku wartość ta wzrosła względem 2013 roku o 19%. W roku 2015 względem 2014 o kolejne 10%. Wartość refundacji chemioterapii i leków dostępnych w programach osiągnęła … Czytaj dalej

Czy rynek apteczny produktów refundowanych w Polsce jest atrakcyjny?

Minęły już ponad cztery lata od wejścia w życie w styczniu 2012 roku nowej Ustawy refundacyjnej. Nadszedł czas na dokonanie analizy ostatnich czterech lat i obejrzenia zmian na rynku produktów refundowanych z ich perspektywy. Ustawa zrewolucjonizowała rynek leków przede wszystkim poprzez znaczące obniżki cen. Warto jednak zauważyć, że od 2012 roku rynek leków refundowanych w Polsce … Czytaj dalej